Κυριακή, 30 Μαΐου 2010

Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Επικοινωνία:
Για Αθήνα:

 • Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
  Λ. Αλεξάνδρας 173 � Τ.Κ. 115 22 Αθήνα
  Fax: 210 6476462
  Τηλ. : 210-6476464, 210-6476000
  e-mail: ccu@ath.forthnet.gr


Επικοινωνία :
Για Θεσσαλονίκη:
 • Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Μοναστηρίου 326 � Τ.Κ. 541 21 Θεσσαλονίκη
  Fax: 2310 � 559929
  Τηλ.: 2310 388370-5, 2310-388000 
      e-mail: info@cybercrime.gr