Κυριακή, 30 Μαΐου 2010

Δημόσια Δεδομένα

Σύμφωνα με τις αρχές της ανοιχτής διακυβέρνησης, της διαφάνειας, της ακώλυτης πρόσβασης του πολίτη στην πληροφορία, αλλά και αντίστοιχες διεθνείς καλές πρακτικές, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία στοχεύουν στη διεύρυνση της πολιτικής ανοιχτών δημόσιων δεδομένων στους τομείς της ασφάλειας και της προστασίας του πολίτη. Η καινοτομία αυτή έχει χαρακτήρα κοινωνικής προσφοράς και ανοιχτής πρόσκλησης, καθώς παρέχει στοιχεία σε ερευνητές, φορείς και ιδιώτες προκειμένου να αναπτύξουν μελέτες, έρευνες και διαδραστικές υπηρεσίες που θα συντελέσουν στη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη.