Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.ΑΣ.Υ.Α. 23.07.2010 ::ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ ΟΤΑ

Κύριοι-ες Υπουργοί,

easya      Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/37345/0004 από 4-6-2010 Κ.Υ.Α (784-Β) «Απογραφή προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ και των ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού και σύσταση ενιαίας αρχής πληρωμής», την 8  Ιουλίου 2010 εστάλησαν  σε όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας από τη Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α, η οποία είναι αρμόδια για τον συντονισμό της απογραφής του όλου Αστυνομικού προσωπικού, συμπληρωματικές οδηγίες απογραφής και συγκεκριμένα οδηγίες για την συμπλήρωση του επιπέδου κατηγορία εκπαίδευση Υπαλλήλου, όπου επιβάλλεται και στους τελοιόφοιτους της Ανωτέρας Σχολής Αστυφυλάκων του Ν.2226/1994 να θέσουν την ένδειξη «Δ.Ε.» ως απόφοιτοι Λυκείου, ενώ πολύ καλά γνωρίζουν ότι υπάρχει σχετική Νομολογία του ΣτΕ που εξομειώνει τις προαναφερόμενες Σχολές, έτσι και τη Σχολή Αστυφυλάκων, με τις υπόλοιπες Ανώτερες Σχολές της χώρας και των ΤΕΙ.